Als de nieuwsbrief niet juist wordt weergegeven, klik hier

juli 2014     

Herontwikkeling Margaretha's Hoeve, Nieuw-Vennep

De rijksmonumentale boerderij "Margaretha's Hoeve", gelegen aan de westzijde van de Hoofdweg in Nieuw-Vennep is vrijgekomen en kan worden getransformeerd. HERMON Erfgoed onderzoekt de herontwikkelingsmogelijkheden van deze prachtige verlengde stolpboerderij uit 1862. Door het slopen van de grote schuur gelegen achter de hoeve is onder meer realisatie van nieuwbouw appartementen mogelijk. Op het naastgelegen onbebouwde terrein zijn onder meer vrije kavels te realiseren.Herontwikkeling Parkweg en Pijkestraat, Nijmegen

Het project in Nijmegen heeft een lange aanloop gehad. In eerste instantie beperkte het plan zich tot de herontwikkeling van het vm. Belgische Consulaat (zie afbeelding), later kwam daar de achterliggende vm. Stadsdrukkerij aan de Pijkestraat bij. Het plan werd vertraagd door aanhoudende bezwaren van het kunstenaarscollectief, die al vele jaren werken en oogluikend wonen op het achterterrein. Inmiddels hebben wij een nieuw plan voor zowel het vm. Consulaat alsook voor de drukkerij gemaakt waarmee iedereen kan instemmen. Wij zijn erg tevreden met het resultaat. Het prachtige vm. Consulaat gebouw kan eindelijk opgeknapt worden. De eerste binnenwerkzaamheden in het vm. Consulaat zijn al uitgevoerd. Haalbaarheidsstudie Latijnse School, Nijmegen

In opdracht van de gemeente Nijmegen onderzoeken wij de herbestemmingsmogelijkheden van dit imposante gebouw. Aan de voorgevel is ontzettend veel te zien: boven de hoofdingang is het stadswapen te aanschouwen, op de natuurstenen lijst tussen begane grond en eerste verdieping zijn in het Latijn de Tien Geboden te lezen, daarboven staan de twaalf apostelen. De muurankers zijn fraai versierd. De Latijnse school als zodanig bleef bestaan tot 1842, toen werd het omgezet in een gymnasium. In 1881 werd een muziekschool in het pand gevestigd. Daarna zijn het politiebureau, de Gemeentelijke Arbeidsbeurs en de Armenraad in het pand gehuisvest geweest. De Latijnse School raakte ondertussen steeds verder in verval. In de jaren '60 van de vorige eeuw werd de Latijnse School eindelijk op verantwoorde wijze gerenoveerd. Hierbij werden onder anderen enkele beelden vervangen door nieuwe.

Na de restauratie werd het gebouw door een architectenbureau betrokken, die de Latijnse School op dit moment slechts gedeeltelijk gebruiken. Brainstormsessie Hollandia-gebouw en Pakhuis Vopak, Vlaardingen

Vorige maand heeft de eerste brainstormsessie plaatsgevonden met de gemeente Vlaardingen om een eerste stap te zetten naar de herbestemming van twee markante rijksmonumentale panden in Vlaardingen: het Hollandia-gebouw en Pakhuis Vopak.

 

Op de kop van het terrein van Koninklijke Vopak terminal Vlaardingen, ligt het Pakhuis. Diverse malen zijn pogingen ondernomen om het pakhuis een nieuwe invulling te geven, dit is tot op heden niet gelukt. In samenwerking met gebruiker Vopak en eigenaar gemeente Vlaardingen onderzoekt HERMON Erfgoed de verdere herbestemmingsmogelijkheden.

 

Het Hollandia-gebouw is het kantoorgebouw van de voormalig achterliggende fabriek voor Melkproducten N.V. Hollandia, gesitueerd aan de Oosthavenkade 42. In opdracht van de gemeente Vlaardingen, tevens eigenaar, zal HERMON Erfgoed een haalbaarheidsstudie starten om de mogelijkheden van herbestemming te onderzoeken.365ChinaNow, Rotterdam

Samen met onze partner Stichting 365ChinaNow hebben wij een uniek plan ontwikkeld voor de duurzame herontwikkeling van het rijksmonumentale Schielandshuis in het centrum van Rotterdam. Het plan voorziet in de herontwikkeling van een Nationaal Chinees/Nederlands Cultureel Centrum met een onderwijsprogramma en de komst van een China Trade Center. Het is de ultieme combinatie van cultuur, educatie en economie. Toetreding de heer B.J. (Bart-Jan) Krouwel, Raad van Advies HERMON Erfgoed

De heer (Bart Jan) Krouwel is toegetreden tot de Raad van Advies van HERMON Erfgoed. Met zijn komst heeft HERMON Erfgoed wederom een deskundig en inspirerend lid aan zich weten te binden. Een toegevoegde waarde op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Financiën. Krouwel is medeoprichter en destijds de eerste directeur bij de Triodos Bank. Van 1996 tot 2009 heeft Krouwel gewerkt als directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij de Rabobank. Thans voert hij diverse functies uit bij MVO-gerelateerde organisaties, zoals voorzitter bestuur Stichting Fonds voor Pluimveebelangen en lid Taskforce Voedselvertrouwen bij de ministeries van EZ en VWS. In het verleden is Krouwel onder andere werkzaam geweest als lid van de Raad van Commissarissen van de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. en voorzitter van de Raad van Commissarissen Wonen Limburg.

 

De Raad van Advies van HERMON Erfgoed bestaat verder uit: de heer mr. J.H. (Jan) Ekkers (waarnemend voorzitter), de heer ing. K.J.T. (Ko) Blok (lid) en mevrouw ir. M.L.W. (Marlies) Vehmeijer (lid).HERMON Erfgoed/Netwerk

A Zinzendorflaan 1, 3703 CE Zeist

P Postbus 5, 3700 AA Zeist

T 030 - 692 75 25

E info@hermonerfgoed.nl

W www.hermonerfgoed.nl

 

Het HERMON Erfgoed/Netwerk team wenst u een prettige vakantie toe. Ons kantoor is gesloten van woensdag 23 juli t/m vrijdag 1 augustus 2014. 

 

"HART VOOR MONUMENTEN"
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf dan hier uit.
Copyright © HERMON Erfgoed B.V.