Als de nieuwsbrief niet juist wordt weergegeven, klik hier

december 2014     

Herontwikkeling Hollandiagebouw, Vlaardingen

Samen met een groep particuliere beleggers uit Vlaardingen werkt HERMON Erfgoed aan de herontwikkeling van het Hollandiagebouw te Vlaardingen. Dit voormalige kantoorgebouw, behorende bij de Hollandia melkfabriek zal door HERMON Erfgoed in eigendom worden overgenomen en daarna worden herontwikkeld tot seniorenappartementen. De gemeente Vlaardingen is erg enthousiast over de voortvarende aanpak en de goede kwaliteit die in het plan is gewaarborgd.Stimulering Herbestemming Monumenten 2015

Ook voor het aankomende jaar heeft HERMON Erfgoed een negental aanvragen ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, voor de subsidie 'herbestemming monumenten'. Onder andere voor de locaties: Pakhuis Verboon te Vlaardingen en Villa Kanjel te Maastricht. Uiterlijk eind februari/begin maart 2015 zal de RCE de subsidietoekenningen bekendmaken. Zodra onze aanvragen gehonoreerd zijn, zullen wij met onze projectteams direct van start gaan met de realisatie van de haalbaarheidsonderzoeken. Herontwikkeling Huis te Kinderdijk, Alblasserdam

Voor het monumentale Huis te Kinderdijk heeft HERMON Erfgoed het voornemen als belegger/ontwikkelaar te participeren in een zorgontwikkeling die reeds door de huidige eigenaar professioneel in gang is gezet. Wij verwachten met dit project midden 2015 de bouwvergunning binnen te krijgen omdat het plan zich al in een vergevorderd stadium bevindt. Na het verkrijgen van de vergunningen kan direct met de uitvoering worden gestart.Plan herontwikkeling Armamentarium, Delft

Op dit moment staat het voormalig munitiemagazijn, genaamd het Armamentarium, leeg. Tot voor kort was het Legermuseum gehuisvest in dit rijksmonumentale pand. In samenwerking met de Stichting Drie Generaties is HERMON Erfgoed een totaalvisie aan het ontwikkelen voor de herontwikkeling van dit markante pand in het hart van het historische centrum van Delft. In deze visie zal rekening gehouden worden met het historische karakter van het pand. De visie dient mede invulling te geven aan de bestemming die de gemeente Delft heeft vastgesteld aan dit deel van de binnenstad, te weten: ‘creatief grachtengebied’.

 

Uiterlijk 9 januari 2015 zal het plan met toebehoren worden ingeleverd bij de RVOB. Relatieavond OHV-Bluelyn-HERMON Erfgoed

In samenwerking met OHV en Bluelyn organiseerden wij op 25 september jl. een bijeenkomst te Slot Zeist, voor enkele nauwe relaties van OHV. Zo'n 40 relaties waren aanwezig om de presentatie "Monument en Rendement" te aanschouwen. De bijeenkomst stond in het teken van de financiële kansen die bestaan bij het beleggen in rijksmonumentaal erfgoed. Daarnaast werd er stilgestaan bij de familiecertificering van monumentale panden. Bluelyn, een onafhankelijk advocaten-, notaris- en belastingadvieskantoor, verzorgde daarom een interessante presentatie over dit onderwerp. Als afsluiter verzorgde mevrouw Ma, specialist op het gebied van Chinese en Japanse kunst, een presentatie over de Chinese kunstmarkt. 

 

Links treft u een sfeerimpressie aan van de bijeenkomst. Terugblik HERMON Netwerkbijeenkomst

Als landelijke netwerkclub met meer dan 20 bedrijven actief in de herontwikkeling van monumentaal erfgoed, blikken wij terug op een geslaagde en kennisvolle bijeenkomst op 23 september jl. Leonard de Wit, hoofd beleid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft ons meegenomen in een informatieve lezing over de nieuwe Erfgoedwet, die vanaf januari 2016 van kracht zal worden.

In Zwolle staat de rijksmonumentale Broerenkerk die in 2013 na een grondige herontwikkeling is opgeleverd als een "state of the art" concept, genaamd: "Waanders in de Broeren". Een totaal beleving waarin je verrassend kunt winkelen, lekker kunt eten en drinken in de brasserie of genieten van een lezing, concert of tentoonstelling. Jos Burger en Wouter Keijzer van BK Architecten hebben in opdracht van de heer Waanders het ontwerp gemaakt voor deze markante herontwikkeling. Als afsluiter verzorgde onze netwerkpartner, Fugro GeoServices, een presentatie over de wereld van hightech fundering en scantechnieken bij bijzondere erfgoedprojecten.

 

Links treft u een sfeerimpressie aan van deze middag. Alfred Eeltink relatiemanager bij HERMON Erfgoed

Kortgeleden is drs. Alfred Eeltink gestart als relatiemanager bij HERMON Erfgoed. Alfred heeft een ruime ervaring in het (internationaal) opbouwen en uitbouwen van relatienetwerken binnen commerciële organisaties. Zijn aandachts- en interessegebieden zijn Fine Art, Risico Management en Consultancy. Als Business Development Directeur heeft hij onder andere gewerkt bij 3M, Royal Talens en Aon in binnen- en buitenland.

Binnen HERMON Erfgoed zal hij zich bezig gaan houden met het onderhouden van de relaties met investeerders en overige commerciële stakeholders.Onderzoek beleggingswaarde monumenten

In samenwerking met studenten van de Hogeschool Rotterdam wordt namens HERMON Erfgoed een wetenschappelijk verantwoord onderzoek verricht naar de waardeontwikkeling van monumentaal vastgoed. Voor het onderzoek worden verkooptransacties tussen monumentale en niet-monumentale panden over de afgelopen 10 jaar met elkaar vergeleken. Enkele beleggende relaties van HERMON Erfgoed hebben aan dit onderzoek meegewerkt evenals het Kadaster.

De bijzondere resultaten van dit onderzoek zullen in januari 2015 bekend worden gemaakt.HERMON Erfgoed/Netwerk

Het HERMON Erfgoed/Netwerk team wenst u een prettige decembermaand toe en alle goeds voor het nieuwe jaar. Ons kantoor is gesloten van maandag 22 december t/m vrijdag 2 januari 2015. 

 

A Zinzendorflaan 1, 3703 CE Zeist

P Postbus 5, 3700 AA Zeist

T 030 - 692 75 25

E info@hermonerfgoed.nl 

W www.hermonerfgoed.nl 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf dan hier uit.
Copyright © HERMON Erfgoed B.V.