Als de nieuwsbrief niet juist wordt weergegeven, klik hier

April 2015     

Herontwikkeling Pakhuis Verboon, Vlaardingen

Op 16 februari jl. heeft HERMON Erfgoed in samenwerking met de gemeente Vlaardingen en de RCE een expertmeeting georganiseerd omtrent de toekomst van Pakhuis Verboon. De aanwezigen waren diverse prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en de erfgoedsector. De meeting werd geleid door dagvoorzitter Jan Ekkers (voorzitter Raad van Advies HERMON Erfgoed). De case is helder gepresenteerd waarna er discussie ontstond. Hieruit zijn duidelijke eindconclusies getrokken voor het vervolgtraject. 

De uitkomsten en ideeën van deze meeting zijn door HERMON Erfgoed meegenomen in het Plan van Aanpak en zal in samenwerking met eigenaar Vopak, RCE, gemeente Vlaardingen en de Provincie Zuid-Holland verder worden uitgewerkt. In dit plan zal HERMON Erfgoed de beoogde nieuwe eigenaar van het pakhuis worden.Herontwikkeling Mouterij de Goudsbloem, Schiedam

Een uniek stuk erfgoed is Mouterij 'De Goudsbloem' zeker, een karakteristiek gebouw voor de jeneverindustrie in Schiedam. Kenmerkend is de nog aanwezige eest (droogoven), de grove draagconstructie en de gesloten gevels. HERMON Erfgoed heeft met de eigenaar een exclusiviteitsovereenkomst gesloten om de mogelijkheden van herontwikkeling en aankoop te onderzoeken. Op dit moment ligt er een bouwplan voor 16 luxe zorgappartementen, waarbij HERMON Erfgoed op zoek is naar een geschikte huurpartij. Daarnaast onderzoekt HERMON Erfgoed de alternatieven voor een groter aantal kleinere wooneenheden.Herontwikkeling Armamentarium, Delft

In samenwerking met Stichting Drie Generaties werkt HERMON Erfgoed aan de herontwikkeling van het voormalig munitiemagazijn, het Armamentarium. Trots zijn wij op het feit dat wij met ons herontwikkelingsplan, door zijn naar de volgende ronde. Het beoogde plan is een trefpunt voor historie en innovatie, kennis en cultuur. Er is nog slechts één andere kandidaat-koper. 

Uiterlijk 18 juni 2015 zullen wij een bod uitbrengen. Tot die tijd werken wij als team hard aan het uiteenzetten van de route, om te komen tot de bieding.Herontwikkeling Loretoklooster, Simpelveld

Ons projectvoorstel voor het Loretoklooster in Simpelveld is door IBA Parkstad gekwalificeerd als ‘’IBA-attention’’. Het project draagt de potentie in zich om door extra aandacht, begeleiding of allianties tot de status IBA-kandidaat te kunnen evolueren. In de komende periode zullen wij het projectvoorstel verder uitwerken met onder andere als doel het verwerven van het IBA-kandidaatschap. Met de nieuwe invulling van het klooster willen we een impuls geven aan de lokale economie. En niet minder belangrijk: herbestemmen in de geest waarmee het klooster destijds is opgericht en in gebruik is genomen. Kernwoorden van het herbestemmingsplan zijn: restaurant, leer- en werkervaringstrajecten, moes-, kruiden- en bloementuin, themahotel, opvang, biowinkel en culturele programmering.Toekenning subsidies herbestemming monumenten, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Voor een zestal locaties heeft HERMON Erfgoed een subsidie mogen ontvangen, in het kader van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Op korte termijn zullen wij de haalbaarheidsonderzoeken in gang zetten, voor de locaties: Sint Agathaklooster, Hollandiagebouw, Villa Kanjel, Latijnse School, Joannes de Doperkerk en de Margaretha’s Hoeve.Toetreding Copijn Bruine Beuk tot HERMON Netwerk

Onlangs hebben wij Tuin- en Landschapsarchitecten Copijn Bruine Beuk als nieuw HERMON Netwerklid mogen toevoegen aan ons netwerkplatform. Copijn Bruine Beuk is een waardevolle toevoeging aan ons netwerk. Tijdens de HERMON Netwerkbijeenkomst van 24 maart jl., ontving de heer Copijn traditiegetrouw het koperen schild (zie foto). Copijn Bruine Beuk is een toonaangevend ontwerp- en adviesbureau op het gebied van tuin- en landschapsarchitectuur, met meer dan 45 jaar ervaring. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de bedrijfswebsite: www.jorncopijnbruinebeuk.nl.NLdoet 2015

Voor het tweede jaar op rij hebben wij ons als team ingezet voor het grootste vrijwilligersevenement van Nederland. Op 20 maart jl. hebben wij ons vol overgave ingezet om de bewoners van verzorgingshuis Laurens in Rotterdam een fijne dag te bezorgen. Het betrof een groep jonge mensen met dementie. Met een groep van circa 12 personen zijn wij erop uitgetrokken om een stadswandeling te maken door het historische Delfshaven. Voor de bewoners is het belangrijk om het associatieve deel van het brein te prikkelen en dingen van vroeger te herkennen. Ook de beweging en de buitenlucht doet hen goed. Ter afsluiting hebben we gezamenlijk geluncht bij Brouwerij “De Pelgrim”, onder het genot van een lokaal gebrouwen biertje.Slot Zeist

Per 1 januari 2015 is ‘The Attention Group’ (TAG) voor één jaar de nieuwe pandbewaarder van Slot Zeist. Zij nemen deze rol over van Slot Zeist BV, onderdeel van Figi BV. Deze laatste partij gaat in dit tussenjaar de culinaire dienstverlening verzorgen.

 

HERMON Erfgoed/Netwerk B.V. is bereikbaar via onderstaande contactgegevens: 

 

A Zinzendorflaan 1, 3703 CE Zeist

P Postbus 5, 3700 AA Zeist

T 030 - 721 06 40

E info@hermonerfgoed.nl 

W www.hermonerfgoed.nl 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf dan hier uit.
Copyright © HERMON Erfgoed B.V.