Als de nieuwsbrief niet juist wordt weergegeven, klik hier

maart 2014     

Herontwikkeling Parkweg en Pijkestraat Nijmegen

Na diverse klankbordgroepen heeft op donderdag 13 februari 2014 de tweede informatieavond voor de omwonenden plaatsgevonden op het stadhuis te Nijmegen, voor ons project aan de Parkweg en Pijkestraat. Tijdens deze bijeenkomst zijn de buurtbewoners geïnformeerd over de laatste stand van zaken betreffende de bijstelling van de herontwikkelingsplannen rondom de locatie van de voormalige Stadsdrukkerij (Pijkestraat) en de restauratie van het voormalig Belgisch Consulaat (Parkweg).

 

In deze nieuwe plannen heeft HERMON Erfgoed zich ingezet om de (niet monumentale) voormalig Stadsdrukkerij aan de Pijkestraat 27 te restaureren en herontwikkelen.

 

De omwonenden hebben enthousiast gereageerd op de bijgestelde plannen en deze worden in de komende periode in nauw overleg met de gemeente en belanghebbenden verder uitgewerkt.

Via deze link kunt u de beelden downloaden van de presentatie. Deze presentatie geeft een beeld van het voorlopige ontwerp.Herontwikkeling van Het Grote Kantoor (DSM Delft)

In samenwerking met ons planteam zijn wij druk bezig aan de verdere uitwerking van onze overeenkomst met DSM Delft voor de herontwikkeling van Het Grote Kantoor, één van de indrukwekkendste Rijksmonumenten in de gemeente Delft.

Het Grote Kantoor, ook wel door sommigen de Delftse “Beurs van Berlage” genoemd, voorziet in een herontwikkeling van meer dan 6.000 m² hoogwaardige kantoren waarvan al dan niet 1.500m² congres- en vergaderfaciliteiten. Op dit moment voeren wij gesprekken met potentiële huurders en zijn wij druk bezig met de communicatie, waaronder het opstellen van een inspiratieboek/verhuurbrochure, promotietrailer en projectwebsite.

Verder heeft architecten van Mourik, één van onze HERMON Netwerk partners, het gehele gebouw gedigitaliseerd in een 3D-model (Revit). De verwachting is eind 2014 te starten met de restauratieherontwikkeling. In het eerste kwartaal van 2016 wordt de oplevering verwacht.Toetreding de heer ing. K.J.T. (Ko) Blok, Raad van Advies

Onlangs is de heer Ko Blok toegetreden als lid van de Raad van Advies van HERMON Erfgoed. In het verleden is Ko Blok onder andere werkzaam geweest als directievoorzitter van ERA Contour B.V. Sinds 2009 is Ko Blok directeur/oprichter van Blok&Ko, een bedrijf dat gericht is op toezicht, coaching en advies. Tijdens zijn carrière heeft Ko Blok een indrukwekkende lijst van nevenfuncties bekleed in zowel bestuurlijke als toezichthoudende functies. Op dit moment is Ko Blok onder andere lid van de Raad van Commissarissen van Rentree in Deventer, lid van de Raad van Toezicht Nijestee in Groningen en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Mitros te Utrecht.

 

Waarom Ko Blok is toegetreden tot de RvA?

"Ik heb een grote affiniteit met het werkveld van HERMON Erfgoed. In mijn professionele bestaan heb ik mij actief bezig gehouden met herbestemming van bestaand onroerend goed zoals de herbestemming van de Bijlmer ‘rijksmonumentale Knikflats’ in Amsterdam Zuidoost. Als commissaris ben ik o.a. betrokken bij het Rotterdam Groothandelsgebouw, een 60-jarig verzamelgebouw, dat voortdurend wordt aangepast aan de wensen van de gebruikers. Dat gebouw is al in zijn vierde levensfase.”

 

Wij zijn zeer ingenomen en verheugd met de komst van Ko Blok. De Raad van Advies van HERMON Erfgoed bestaat verder uit: de heer mr. J.H. (Jan) Ekkers (waarnemend voorzitter) en mevrouw ir. M.L.W. (Marlies) Vehmeijer.HERMON Erfgoed & NLdoet 2014

Op vrijdag 21 maart a.s. zal het gehele HERMON Erfgoed team zich inzetten tijdens de NLdoet dag. Met 11 deelnemers van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem ’t Altevelt zullen wij een dagje uitgaan naar Paleis Het Loo. Bij 't Altevelt komen ouderen met beginnende dementie.

Met deze dag hopen wij de ouderen een gezellige dag te bieden. Een dag waarbij zij er eens op uitgaan en van de mooie tuinen en zalen van het Koninklijk Paleis kunnen genieten.

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. In 2013 waren zo’n 310.000 Nederlanders actief bij meer dan 8.400 klussen. Wij zien het als een enorme uitdaging om op deze manier een maatschappelijke en vrijwillige bijdrage te leveren aan deze liefdadigheidsklus.Natascha van der Doorn commercieel manager bij HERMON Erfgoed

Kortgeleden is ir. Natascha van der Doorn gestart bij HERMON Erfgoed BV. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van project- en gebiedsontwikkeling. Als projectontwikkelaar heeft zij onder andere gewerkt bij gerenommeerde bedrijven als Ballast Nedam en Grontmij Real Estate. Zij was hier onder meer verantwoordelijk voor het gehele ontwikkeltraject van (grootschalige) complexe projecten in zowel uitleggebieden als binnenstedelijke locaties. Vanaf 2010 is zij als ZZP-er werkzaam geweest als projectmanager of gedelegeerd ontwikkelaar bij (lokale) overheden, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwers.

Daarnaast is Natascha vanaf januari 2014 Commissielid namens de Corporaties bij de Regionale Klachtencommissie van de Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland.

 

 

Lees meer


Toetreding Stadkwadraat tot HERMON Netwerk

Begin van dit jaar is Stadkwadraat toegetreden tot het HERMON Netwerk als 21e lid. Stadkwadraat is gespecialiseerd op het gebied van financieel-economische aspecten van gebiedsontwikkeling. Voor meer informatie over Stadkwadraat en onze andere netwerkpartners, raadpleeg onze website, klik hier. Wilt u ook aansluiten bij het HERMON Netwerk of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Simone Hendriks, bereikbaar via: shendriks@hermonerfgoed.nl.HERMON Erfgoed/HERMON Netwerk BV

A Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, Zeist  

P  Postbus 5, 3700 AA Zeist

T  030 – 692 75 25 

E  info@hermonerfgoed.nl                        

W www.hermonerfgoed.nl
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf dan hier uit.
Copyright © HERMON Erfgoed B.V.